حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • فراورده‌های دارویی، مکمل، آرایشی و بهداشتی نوین بویژه مبتنی بر نانوفناوری

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری