حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • غشای نانوساختار تبادل کاتیون

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
 • کفپوش غیرپارچه ای هواپیما

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
 • اصلاح سطح تجهیزات دندانپزشکی تیتانیومی و فولادی با پوشش DLC

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
 • فراخوان ارتقاء ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری

  تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری