حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • تولید و ساخت پوشش های ضد سایش با خواص زیست سازگار بر بستر زیرکونیم

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  • فراخوان اولین دوره شتابدهی شتابدهنده فناوری و نوآوری کربن

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  • فراخوان ارتقاء ستاپ آزمایشگاهی به تجهیز تجاری

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری