حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • دستیابی به مقاومت غلتشی رده A توام با چنگ‌زنی خیس رده A و حفظ حداکثری مقاومت سایش رویه تایر TBR با استفاده از نانو مواد

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
  • اصلاح کود فسفاته به‌منظور جلوگیری از نامحلول شدن و تثبیت آن در خاک

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
  • کاهش آب شویی و هدررفت کود اوره در مصارف کشاورزی

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری