حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • مسابقه طراحی سکونتگاه‌های ماژولار نانوپلیمری برای اسکان موقت شهروندان

    تاریخ شروع :‌ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ تاریخ پایان :‌ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری