حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
فناوری‎های منتخب شبکه انرژی خورشیدی نانو

سلول‌های خورشیدی نسل جدید نانوساختار نظیر پروسکایت

سلول‌های خورشیدی لایه‌نازک CIGS و CZTS

سلول‌های خورشیدی تاندم

استفاده از فناوری نانو به‌منظور بهبود عملکرد سیستم‌های فتوولتائیک (پوشش‌های خودتمیزشونده و آنتی استاتیک برای پنل‌های خورشیدی، استفاده از خمیر رسانای نانو در پنل سازی و ...)