حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
خدمات و حمایت‎های شبکه

حمایت ها:

  • توسعۀ فناوری:

1-    حمایت از پایان نامه های بر اساس نیاز صنعت در حوزۀ انرژی خورشیدی و نیز عناوین پیشنهادی ستاد نانو در این حوزه

2-    خدمات ساخت نمونۀ اولیه

3-    حمایت از تحقیق و توسعه با استفاده از مدل نوآوری باز و بهره گیری از شبکۀ شرکت ها و فناوران مرتبط با ستاد

4-    خدمات و حمایت ثبت اختراع خارجی و داخلی

 

  • افزایش مقیاس و تولید نیمه صنعتی و صنعتی

1-    اعطای وام کم بهره به طرح های مرتبط با تکمیل زنجیرۀ ارزش حوزه های منتخب و اولویت دار شبکه

2-    حمایت مالی برای خرید یا ساخت تجهیزات مرتبط با تولید و تست سلول های خورشیدی نانوساختار

3-    حمایت مالی به منظور رفع نیازهای شرکت های دانش بنیان فعال در حوزۀ ساخت ادوات خورشیدی نانوساختار

 

  • خدمات مشاوره ای:

1-    ارائۀ انواع خدمات فنی و تخصصی در حوزۀ انرژی خورشیدی با بهره گیری از اساتید، فناوران و شرکت های دانش بنیان مرتبط با شبکه

2-    انواع خدمات مشاوره ای به شرکت های فعال از جمله: تحلیل پتنت، امکان سنجی، طرح کسب و کار، تحقیقات بازار، ثبتی و حقوقی، استقرار، تأییدیه ها و مجوزها، تأمین مالی، قیمت گذاری محصول، بازاریابی، استراتژی کسب و کار و ...